Lenka KUZNĚCOVOVÁ, DiS.

Bakalářská práce

Tělesné zatížení, zdraví a kompenzace zatížení u tanečníků

Physical load, health and load compensation for dancers
Anotace:
Bakalářská práce řeší problematiku fyzického zatížení tanečníků během tréninků a vystoupení, které je srovnatelné s vrcholovými sportovními výkony. Rozdíly však existují v respektování požadavku na jejich kompenzaci a v pozornosti věnované regeneraci. Cílem práce bylo, pomocí anketního šetření zjistit, do jaké míry jsou tyto osoby zatěžovány a jakým způsobem probíhá jejich regenerace a kompenzace zatížení …více
Abstract:
Bachelor thesis introduces the issue of physical load on the dancers during training and performance, which is comparable to top sports performance. However, differences exist in the respect of the requirement for their compensation and in the attention paid to regeneration. The aim was using public inquiry to determine the extent to which these persons are loaded and how they are regenerate and compensate …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 6. 5. 2015
Zveřejnit od: 6. 5. 2015

Obhajoba závěrečné práce

 • Vedoucí: doc. PaedDr. Michal Lehnert, Dr.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

KUZNĚCOVOVÁ, Lenka. Tělesné zatížení, zdraví a kompenzace zatížení u tanečníků. Olomouc, 2015. bakalářská práce (Bc.). UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI. Fakulta tělesné kultury

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 6.5.2015

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
 • Soubory jsou od 6. 5. 2015 dostupné: světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI, Fakulta tělesné kultury

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

Fakulta tělesné kultury

Bakalářský studijní program / obor:
Tělesná výchova a sport / Rekreologie

 
Název
Vložil
Vloženo
Práva
Theses d1nbjh d1nbjh/2
7. 5. 2015
Složky
Soubory
metadataTheses.xml metadataTheses.xml
Marklová, E.
7. 5. 2015
 • Co je jinak přidání souboru

  Soubor nebo složku lze nahrát pomocí tlačítka Přidat.
 • Co je jinak další operace se soubory

  Podrobnosti lze zjistit označením příslušného řádku.
 • Co je jinak pohled pro experty

  Pro častou práci je možné zvolit režim Více možností.
 • Co je nové vyhledávání souborů

  Vyhledávaný výraz můžete zadat přímo do adresního řádku.
 • Co je nové rychlý přístup k souborům

  Pomocí funkce Nedávné je možné se rychle vrátit k právě prohlíženým souborům. Oblíbené soubory je také možné označit Hvězdičkou.
 • Co se chystá

  Připravujeme další vylepšení pro mobilní zařízení.