Theses 

Systém kontroly a jeho vliv na zvyšování výkonnosti firmy VAP s.r.o. – Bc. Michaela Greplová, DiS.

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Fakulta managementu a ekonomiky

Magisterský studijní program / obor:
Ekonomika a management / Management a marketing

Bc. Michaela Greplová, DiS.

Diplomová práce

Systém kontroly a jeho vliv na zvyšování výkonnosti firmy VAP s.r.o.

Control System and its Impact on Improving Business Performance VAP s.r.o.

Anotace: Diplomová práce na téma Systém kontroly a jeho vliv na zvyšování výkonnosti firmy VAP s.r.o. je zaměřena na manažerskou funkci kontroly. Diplomová práce je rozdělena na dvě části, a to teoretickou a praktickou. Teoretická část obsahuje vysvětlení pojmu kontrola, její podstata, význam, druhy, fáze, zásady a techniky. Praktická část je rozdělena do dvou kapitol. První kapitola se zaměřuje na analýzu současného stavu kontroly ve společnosti a druhá kapitola obsahuje, na základě analytické části, projekt v podobě doporučení k zlepšení systému kontroly ve společnosti.

Abstract: This thesis on the topic of System control and its effect on increasing of performance VAP firm s.r.o., is focused on the managerial function of control. The work is divided into a theoretical and a practical part. The theoretical part explains the notion of the control, its nature and significance, kinds, stages, principles and techniques. The practical part is divi-ded into two chapters. The first chapter focuses on the analysis of the contemporary state of the checking in the company. The second chapter is based on the analysis and contains the project in the form of recommendations how to improve the system of the control in the company.

Klíčová slova: kontrola, analýza, konkurence, faktory, zákazník, ukazatel, doporučení

Jazyk práce: čeština

  • Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 13. 8. 2012
  • Zveřejnit od: 13. 8. 2012

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: prof. Ing. Ján Porvazník, CSc.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 13.8.2012

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 13. 8. 2012 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
https://portal.utb.cz/stag?urlid=prohlizeni-prace-detail&praceIdno=24000 Odkaz na soubor do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta managementu a ekonomiky
Plny text prace je k dispozici v elektronicke podobe

Jak správně citovat práci

Greplová, Michaela. Systém kontroly a jeho vliv na zvyšování výkonnosti firmy VAP s.r.o.. Zlín, 2012. diplomová práce (Ing.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta managementu a ekonomiky

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 22. 5. 2019 06:59, 21. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz