Jitka FILIPOVÁ

Bakalářská práce

Sociální opora, well-being a preference online sociální interakce

Social support, well-being and preference for online social interaction
Anotace:
Předmětem bakalářské práce je zkoumání vztahu mezi sociální oporou, well-beingem a preferenci online sociální interakce. Práce je rozdělena na dvě časti, teoretickou část a empirickou část. V teoretické části se práce zabývá vymezením pojmů sociální opory, well-beingu a online komunikace obecně a také jejich vztahy mezi nimi. Emprická část je zaměřena na zjištění těchto vztahů pomocí dotazníkového …více
Abstract:
The subject of this bachelor thesis is research of the correlation between social support, well-being and preference for online social interaction. Thesis is divided into two parts, theoretical part and empirical part. In the theoretical part are definitions of social support, well-being and online communication generally and also how they affect one another. The empirical part is devoted to find out …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 19. 4. 2016
Zveřejnit od: 19. 4. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: PhDr. Viktória Kopuničová, PhD.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

FILIPOVÁ, Jitka. Sociální opora, well-being a preference online sociální interakce. Ostrava, 2016. bakalářská práce (Bc.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ. Filozofická fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 19.4.2016

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 19. 4. 2016 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ, Filozofická fakulta

OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ

Filozofická fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Humanitní studia / Psychologie - Základy společenských věd