Jaromír MACH

Bakalářská práce

Analýza vlivu vybraného přídavného materiálu na vlastnosti svaru při svařování metodou MAG

Analysis of influence of selected filler material on weld properties during MAG welding
Anotace:
Tato bakalářská práce se zabývá analýzou vlivu vybraného přídavného materiálu při svařování metodou MAG. Vybraným přídavným materiálem je v tomto případě trubičkový drát s metalickou a rutilovou náplní. Teoretická část této práce je věnována teorii svařování, základnímu názvosloví, rozdělení metod svařování se zaměřením na metody tavného svařování a přídavným materiálům při svařování metodou MAG. Poslední …více
Abstract:
This bachelor thesis deals with the analysis of the influence of selected filler material during welding of MAG method. The selected filler material in this case is a tubular wire with a metallic and rutile filling. The theoretical part of this thesis is devoted to the theory of welding, basic terminology, division of welding methods with a focus on methods of fusion welding and filler materials during …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 25. 5. 2020
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: doc. Ing. Sylvia Kuśmierczak, PhD.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

MACH, Jaromír. Analýza vlivu vybraného přídavného materiálu na vlastnosti svaru při svařování metodou MAG. Ústí nad Labem, 2020. bakalářská práce (Bc.). UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM. Fakulta strojního inženýrství

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM, Fakulta strojního inženýrství

UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM

Fakulta strojního inženýrství

Bakalářský studijní program / obor:
Strojírenství / Materiály a technologie v dopravě