Bc. Iva Kalčíková

Bachelor's thesis

Deviace, konformita, kriminalita v tiskových zprávách Městské policie Brno

Deviance, conformity, criminality in online press relases of the Brno City Police
Abstract:
Bakalářská práce na téma Deviace, kriminalita, konformita v tiskových zprávách Městské policie Brno se zabývá rozlišením mezi deviací a normalitou, kriminalitou a konformitou.V teoretické části práce jsou představeny sociologické a kriminologické teorie reflektující pojem „deviace“ (popř. delikvence, kriminalita). Počátečním bodem přehledu relevantních sociologických a kriminologických teorií, jejím …more
Abstract:
The bachelor thesis on Deviance, Crime, Conformity in online press releases of the City Police Brno deals with the distinction between normality and deviance, crime and conformity.The theoretical part presents the sociological and criminological theory reflecting the concept of "deviance" (or delinquency, crime). The starting point for an overview of relevant sociological and criminological theories …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 12. 12. 2011

Thesis defence

  • Date of defence: 16. 1. 2012
  • Supervisor: doc. PhDr. Kateřina Nedbálková, Ph.D.
  • Reader: Mgr. Zdeněk Rous

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií

Masaryk University

Faculty of Social Studies

Bachelor programme / field:
Media and Communication Studies / Sociology