Mgr. Jana RICHTEROVÁ

Disertační práce

Syntaktické struktury s příznakovým slovosledem v angličtině a jejich percepce studenty gymnázia a pedagogické fakulty

The syntactic structures with marked word order and their perception by students of secondary grammar school and pedagoical faculty
Anotace:
Předkládaná disertační práce se zaměřuje na rozvoj komunikativní kompetence v anglickém jazyce u studujících na úrovni B2 (případně C1), tedy u studentů v posledním ročníku střední školy a rovněž u studujících oboru anglický jazyk na pedagogické fakultě. Práce reaguje na konkrétní požadavky stanovené ve Společném evropském referenčním rámci pro jazyky (2001) a Rámcovém vzdělávacím programu pro gymnázia …více
Abstract:
The submitted doctoral thesis focuses on developing communicative competence with learners of English at B2 (or C1) level, i.e. students in the last form of secondary school as well as university students of English at Pedagogical faculty. The work reflects some of the requirements set by the Common European Framework of Reference for Languages (2001) and the Framework Education Programme for Secondary …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 9. 2011
Zveřejnit od: 30. 9. 2011

Obhajoba závěrečné práce

Citační záznam

Jak správně citovat práci

RICHTEROVÁ, Jana. Syntaktické struktury s příznakovým slovosledem v angličtině a jejich percepce studenty gymnázia a pedagogické fakulty. Olomouc, 2011. disertační práce (Ph.D.). UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI. Pedagogická fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 30.9.2011

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
 • Soubory jsou od 30. 9. 2011 dostupné: světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI, Pedagogická fakulta
 
Název
Vložil
Vloženo
Práva
Theses d1vi5d d1vi5d/2
23. 1. 2012
Složky
Soubory
metadataTheses.xml metadataTheses.xml
Marklová, E.
23. 1. 2012
Marklová, E.
24. 1. 2012
 • Co je jinak přidání souboru

  Soubor nebo složku lze nahrát pomocí tlačítka Přidat.
 • Co je jinak další operace se soubory

  Podrobnosti lze zjistit označením příslušného řádku.
 • Co je jinak pohled pro experty

  Pro častou práci je možné zvolit režim Více možností.
 • Co je nové vyhledávání souborů

  Vyhledávaný výraz můžete zadat přímo do adresního řádku.
 • Co je nové rychlý přístup k souborům

  Pomocí funkce Nedávné je možné se rychle vrátit k právě prohlíženým souborům. Oblíbené soubory je také možné označit Hvězdičkou.
 • Co se chystá

  Připravujeme další vylepšení pro mobilní zařízení.