Lucie Honzíková Kotlánová

Bakalářská práce

Specifické formy komunikace zaměstnanců s uživateli služeb v domově pro seniory

The Specific Forms of Communication of Employees with Services Users in a Home for the Elderly
Anotace:
Bakalářská práce se zaměřuje na specifické a běžné formy komunikace zaměstnanců s uživateli služeb v domovech pro seniory. Práce je členěna na teoretickou a empirickou část. V teoretické části práce jsou, v pěti kapitolách postupně vymezeny pojmy komunikace, intrapersonální, interpersonální, verbální a neverbální formy komunikace. Dále je popsána problematika stáří a demence. Následně se zabývá otázkou …více
Abstract:
The Bachelor thesis has been oriented on specific and common forms of communication between employees and users of services in homes for seniors. The thesis is divided into a theoretical and an empirical part. The theoretical part of the thesis includes five chapters successively defining the terms of communication, intrapersonal, interpersonal, verbal and non-verbal forms of communication. Further …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 29. 6. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Mgr. Hana Joklíková, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Honzíková Kotlánová, Lucie. Specifické formy komunikace zaměstnanců s uživateli služeb v domově pro seniory. Liberec, 2016. bakalářská práce (Bc.). Technická univerzita v Liberci. Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Technická univerzita v Liberci, Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická