Bc. Pavlína Kurková

Bakalářská práce

Optimalizace přípravy rostlinných chromozomů pro zobrazování v SEM s vysokým rozlišením

Optimalization of plant chromosomes sample preparation for high-resolution SEM imaging
Anotace:
Skenovací elektronová mikroskopie chromozomů má potenciál přispět k pochopení mechanismu sbalování DNA do chromozomu a mohla by také sloužit pro lokalizaci genů. K tomu je ale vzorek nezbytné připravit tak, aby bylo možné měřit data s co nejvyšší úrovní detailu. Tato bakalářská práce se věnuje optimalizaci přípravy rostlinných chromozomů pro zobrazování pomocí tohoto typu mikroskopie a určení vlivu …více
Abstract:
Scanning electron microscopy has the potential to contribute to understanding of the mechanism of DNA folding into chromosome and it could also serve for gene localization. To achieve it, it is necessary to prepare the sample so that it is possible to measure data with the highest level of detail. This bachelor thesis deals with optimalization of the sample preparation for this type of microscopy and …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 4. 1. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 14. 2. 2018
  • Vedoucí: Mgr. Jiří Nováček, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta