Eliška Římanová

Bakalářská práce

Učební pomůcky ve výuce oboru "Grafický design"

Teaching tools in teaching of graphic design
Anotace:
Bakalářská práce „Učební pomůcky při výuce grafického designu“ se zaměřuje na vytvoření didaktické pomůcky, a to pracovních listů, které se budou dále využívat při výuce oboru grafický design v odborném předmětu písmo a typografie. Vzhledem k velkému rozšíření grafického designu, kterým jsme neustále obklopeni, je velmi pod-statné připravit pro pracovní trh zdatné grafické designéry, kteří mají profesionální …více
Abstract:
The bachelor thesis "Teaching tools in teaching of graphic design" focuses on creating didactic tools, namely worksheets, which will be used in the teaching of graphic design in a professional subject „writing and typography“. Due to the great variety of graphic design in which we are constantly surrounded by it, it is very important to pre-pare proficient graphic designers for the job market who …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 22. 5. 2019

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Mgr. Pavel Pecina, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Mendelova univerzita v Brně, Institut celoživotního vzdělávání

Mendelova univerzita v Brně

Institut celoživotního vzdělávání

Bakalářský studijní program / obor:
Specializace v pedagogice / Učitelství praktického vyučování a odborného výcviku