Mgr. Barbora Jarošová

Diplomová práce

Chování související se zdravím u studentů lékařství v kontextu seberegulace

Health behavior among medical students in the context of self regulation
Abstract:
The aim of this study was to examine the incidence of health-enhancing behaviors in medical students. We wondered whether individual lifestyle factors of medical students differ from lifestyle factors of non-medical students. At the same time we focused on self-regulation characteristics of our respondents and their relationship to the occurrence of health-related behaviors. The theoretical part mainly …více
Abstract:
Cieľom tejto práce bolo preskúmať výskyt zdravie podporujúceho správania v populácii študentov všeobecného lekárstva. Zaujímalo nás, či sa jednotlivé faktory životného štýlu medikov odlišujú od faktorov životného štýlu študentov iných odborov. Zároveň sme venovali pozornosť sebaregulačným charakteristikám našich respondentov a ich vzťahu k výskytu správania súvisiaceho so zdravím. Teoretická časť sa …více
 
 
Jazyk práce: slovenština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 5. 5. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 25. 5. 2015
  • Vedoucí: Mgr. Helena Klimusová, Ph.D.
  • Oponent: doc. PhDr. Alena Slezáčková, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta