Veronika Kuncová

Diplomová práce

Vnímání cause related marketingu českým spotřebitelem

Perceptions of Cause Related Marketing by Czech Consumers
Anotace:
Tato diplomová práce se zabývá vnímáním cause related marketingu jako moderního nástroje komunikace, který umožňuje propojit zájmy komerční sféry s potřebami neziskového sektoru. Teoretická část představuje pojem cause related marketing a stanovuje jeho definici, mechanismy fungování a efekty, které přináší jednotlivým subjektům. Dále popisuje typické postoje spotřebitelů k tomuto konceptu a faktory …více
Abstract:
This diploma thesis describes Cause Related Marketing as a modern communication tool which enables to link commercial business interests to the needs of the nonprofit sector. The theoretical part presents the term Cause Related Marketing and specifies its definition, mechanisms and effects it brings to individual subjects. It also describes typical consumer attitudes to the concept and factors that …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 10. 10. 2011

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 10. 9. 2012
  • Vedoucí: Markéta Lhotáková
  • Oponent: Květa Olšanová

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/33422