Ing. Tomáš Mrnka

Master's thesis

Pojištění odpovědnosti dopravce a zasílatele v podmínkách ČR, EU a světa

Transport and traffic liability insurance in Czech, EU and World conditions
Abstract:
Tato diplomová práce se zabývá tématem pojištění odpovědnosti dopravce a zasílatele v podmínkách ČR, EU a světa. Přináší ucelený přehled právních předpisů regulujících jednotlivé druhy dopravy a činnosti zasílatele. Práce se blíže soustředí na oblast odpovědnosti českého silničního nákladního dopravce, který bude provozovat kabotážní dopravu na území Spolkové Republiky Německo. Za tímto účelem je v …more
Abstract:
This thesis deals with the liability insurance of carrier and shipper in the territory of Czech Republic, the EU and the world. It provides a comprehensive overview of legislation regulating the various modes of transport and shipping activities. Working with more focus on the area of responsibility of Czech road cargo carrier who will perform cabotage services in the Federal Republic of Germany. To …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 30. 4. 2009

Thesis defence

  • Date of defence: 15. 6. 2009
  • Supervisor: Ing. Jana Zárybnická, Ph.D.
  • Reader: Ing. Jaroslava Maňasová

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • no one
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Vysoká škola finanční a správní