Bc. Erika Velíšková

Bakalářská práce

Pražský hrad jako produkt cestovního ruchu

The Prague Castle as a tourism product
Anotace:
Bakalářská práce ,,Pražský hrad jako produkt cestovního ruchu“ se zabývá popisem a analýzou služeb, poskytovaných na Pražském hradě, který je významnou turistickou destinací. Tam kde analýza nachází nedostatky, jsou navržena zlepšení. Při analýze jsou používány standartní výzkumné metody jako je deskripce, analýza a řízený rozhovor. V navržených zlepšeních je zahrnuto dotazníkové šetření či návrh nového …více
Abstract:
The bachelor's thesis "Prague Castle as a product of tourism" deals with the description and analysis of services provided at Prague Castle, which is an important tourist destination. Where the analysis finds shortcomings, improvements are suggested. Standard research methods such as description, analysis and guided interview are used in the analysis. The proposed improvements include a questionnaire …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 24. 4. 2020
Identifikátor: https://is.vsh.cz/th/gudgs/

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 17. 6. 2020
  • Vedoucí: Ing. Šárka Tittelbachová, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Věra Fišerová

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola hotelová v Praze