Bc. Veronika Krátká

Diplomová práce

Prožívání dilemat sociálními pracovníky při práci s lidmi s dlouhodobým duševním onemocněním

Experiencing dilemmas by social workers working with people with long-term mental illness
Anotace:
Práce se snaží odhalit proces vzniku dilemat a jeho prožívání sociálními pracovníky při práci s lidmi s dlouhodobým duševním onemocněním. Klade si za cíl teoretický vhled do celého procesu prožívání vzniku dilematu. Zaměřuje se na ideály sociálních pracovnic, neslučitelné možnosti, které v tomto procesu sociální pracovnice formulují a přijímání odpovědnosti za obtížná rozhodnutí. Procesem prožívání …více
Abstract:
This thesis seeks to uncover these dilemmas process and its experience by social workers working with people with long-term mental illness. The thesis aims theoretical insight into the whole process of experiencing. It focuses on the ideals of social workers and describes the contradictory possibilities in this process, social workers, formulate and taking responsibility for difficult decisions. The …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 16. 12. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 13. 1. 2015
  • Vedoucí: prof. PhDr. Libor Musil, CSc.
  • Oponent: Mgr. Daniela Jaklová Střihavková

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií