Bc. Sylvie Burianová

Master's thesis

Nelegální migrace a činnost agentury Frontex ve Středomoří po roce 2009

Illegal immigration and the Frontex Agency in the Mediterranean after 2009
Abstract:
Předmětem zkoumání práce je činnost Evropské agentury pro řízení operativní spolupráce na vnějších hranicích členských států Evropské unie (Frontex) ve Středomoří po roce 2009 ve vztahu k nelegální migraci. Cílem je nejprve vymezit pole působnosti Frontexu a jeho roli v boji proti nelegální migraci a poté se zaměřit na konkrétní aktivity agentury ve Středomoří po roce 2009 a na možnosti její spolupráce …more
Abstract:
The thesis is focused on the activity of the European Agency for the Management of Operational Cooperation at the External Borders of the Member States of the European Union (Frontex) in the Mediterranean Region in relation to illegal migration after 2009. The aim of the thesis is to define the role of Frontex and the scope of its activities in the fight against illegal migration and then examine these …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 19. 12. 2014

Thesis defence

  • Date of defence: 28. 1. 2015
  • Supervisor: PhDr. Zdeněk Sychra, Ph.D.
  • Reader: Mgr. Hubert Smekal, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií