Bc. Sylvie Burianová

Diplomová práce

Nelegální migrace a činnost agentury Frontex ve Středomoří po roce 2009

Illegal immigration and the Frontex Agency in the Mediterranean after 2009
Anotace:
Předmětem zkoumání práce je činnost Evropské agentury pro řízení operativní spolupráce na vnějších hranicích členských států Evropské unie (Frontex) ve Středomoří po roce 2009 ve vztahu k nelegální migraci. Cílem je nejprve vymezit pole působnosti Frontexu a jeho roli v boji proti nelegální migraci a poté se zaměřit na konkrétní aktivity agentury ve Středomoří po roce 2009 a na možnosti její spolupráce …více
Abstract:
The thesis is focused on the activity of the European Agency for the Management of Operational Cooperation at the External Borders of the Member States of the European Union (Frontex) in the Mediterranean Region in relation to illegal migration after 2009. The aim of the thesis is to define the role of Frontex and the scope of its activities in the fight against illegal migration and then examine these …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 19. 12. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 28. 1. 2015
  • Vedoucí: PhDr. Zdeněk Sychra, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Hubert Smekal, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií