Bc. Lucie Hrabcová

Bachelor's thesis

Získávání a výběr zaměstnanců

Recruitment and selection of employees
Abstract:
Bakalářská práce se věnuje procesu získávání a výběru zaměstnanců. Cílem je jeho analýza ve vybrané společnosti a nahlédnutí na celý proces i ze strany zaměstnanců prostřednictvím dotazníkového šetření. Práce je členěná do dvou částí, teoretické a praktické. V teoretické části jsou shrnuty poznatky, které souvisí s danou problematikou. Praktická část se zabývá získáváním a výběrem zaměstnanců ve vybrané …more
Abstract:
This bachelor thesis deals with the process of recruitment and selection of employees. The main purpose is to analyze this process in selected company and to inquire into the whole process. Thesis is devided in two parts - theoretical and practical. Knowledge that is related to the given issue are summarized in the theoretical part. Practical part is devoted to the recruitment and selection of employees …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 2. 5. 2017

Thesis defence

  • Date of defence: 31. 5. 2017
  • Supervisor: PhDr. Hana Navarová, CSc.
  • Reader: Mgr. Stanislava Borejová

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • všem autentizovaným
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Vysoká škola finanční a správní