Bc. Lucie Hrabcová

Bakalářská práce

Získávání a výběr zaměstnanců

Recruitment and selection of employees
Anotace:
Bakalářská práce se věnuje procesu získávání a výběru zaměstnanců. Cílem je jeho analýza ve vybrané společnosti a nahlédnutí na celý proces i ze strany zaměstnanců prostřednictvím dotazníkového šetření. Práce je členěná do dvou částí, teoretické a praktické. V teoretické části jsou shrnuty poznatky, které souvisí s danou problematikou. Praktická část se zabývá získáváním a výběrem zaměstnanců ve vybrané …více
Abstract:
This bachelor thesis deals with the process of recruitment and selection of employees. The main purpose is to analyze this process in selected company and to inquire into the whole process. Thesis is devided in two parts - theoretical and practical. Knowledge that is related to the given issue are summarized in the theoretical part. Practical part is devoted to the recruitment and selection of employees …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 2. 5. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 31. 5. 2017
  • Vedoucí: PhDr. Hana Navarová, CSc.
  • Oponent: Mgr. Stanislava Borejová

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • všem autentizovaným
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní