JUDr. Bc. Monika Pacalová

Diplomová práce

Poplatky ve zdravotnictví

Charges for Health Care Services
Anotace:
Institut poplatků ve zdravotnictví v sobě propojuje dva vzdálené a současně blízké obory, a to zdravotnictví a právo. Poplatky ve zdravotnictví jsou velmi aktuálním, ale zároveň ničím neobvyklým tématem u nás ani ve světě, o to více je překvapující zjištění, že v našem prostředí neexistuje žádná ucelená publikace, která by se tímto tématem zabývala. Za použití metody analyticko-deduktivní a komparace …více
Abstract:
Healthcare fees can be approached from two seemingly distinct but in fact closely related fields: healthcare and law. Despite the fact that the fees are a hotly-debated issue present not only in the Czech Republic but abroad as well, there is surprisingly no comprehensive publication in Czech that covers the issue. Using methods of analytical deduction, comparison and compilation I come up with a typology …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 29. 3. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 4. 6. 2013
  • Vedoucí: doc. JUDr. Petr Mrkývka, Ph.D.
  • Oponent: JUDr. Ivana Pařízková, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Právnická fakulta