Ing. Paulína Guzmová

Bakalářská práce

Osobný predaj ako forma marketingovej komunikácie v komerčnej banke

Personal sale as a form of marketing communication in a commercial bank
Abstract:
The thesis is theoretically concerned with potencial of communication between a bank and its clients. It defines marketing mix, marketing communications and its forms. The thesis characterises personal sales as a form of marketing communication, its process, activities, steps of management. In analytical part it analyses activities and manner of communication of business adviser in the selected commercial …více
Abstract:
Práca sa teoreticky zameriava na možnosti komunikácie banky s klientmi. Definuje marketingový mix, marketingovú komunikáciu a jej formy. Práca charakterizuje osobný predaj, ako nástroj marketingovej komunikácie, jeho proces, aktivity a kroky riadenia. V analytickej časti skúmame činnosti a spôsob komunikácie business poradcu vo vybranej komerčnej banke. Vo vlastnom výskume sa zaoberáme spôsobom práce …více
 
 
Jazyk práce: slovenština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 9. 5. 2011

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 2. 6. 2011
  • Vedoucí: doc. Ing. Zdenka Musová, PhD.
  • Oponent: Ing. Adriana Zliechovcová, MBA

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS, Bankovní institut vysoká škola SK