Bc. Hana Babulíková, DiS.

Master's thesis

Identifikace osob jako jedna z metod kriminalistické identifikace

The Identification of Persons as One of the Methods for Forensic Identification
Abstract:
Identifikace osob v kriminalistice prošla značným historickým vývojem. Na jejím vývoji a zdokonalení metod, taktik i technik při identifikaci osob, se podílelo mnoho světových osobností, mezi které řadíme i spoustu osobností České kriminalistiky. V České, ale i ve světové kriminalistice se odráží její celý historický vývoj a do dnešního dne se používají některé techniky a taktiky, které se uplatňují …more
Abstract:
Through forensic identification of significant historical development. On her development and improvement of methods, tactics and techniques in identification of many world figures, which include a lot of personalities of the Czech criminal. In the Czech, but also in the forensic world her whole history and to this day some techniques and tactics applied since their birth. All these techniques and …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 12. 4. 2019

Thesis defence

  • Date of defence: 10. 6. 2019
  • Supervisor: Mgr. Markéta Flekácsová
  • Reader: prof. Ing. Roman Rak, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Vysoká škola finanční a správní

University of Finance and Administration

Master programme / field:
Specialization in Law / Specialization in Criminalistics and Law