Bc. Filip Hlaváček, DiS.

Bachelor's thesis

Zajišťovací směnka a její reálná hodnota jako zajišťovacího instrumentu

Collateral promissory note and the real value of the promissory note as a collateral instrument
Abstract:
Práce se zabývá členěním směnek, dále pak podrobněji problematikou zajišťovací směnky. Popsáno je i využití blankosměnky, kterou využívají banky při zajištění úvěrů a způsob vymáhání směnek. V aplikační části je analyzováno užití zajišťovací směnky v úvěrovém procesu, praktický popis uplatnění zajišťovací směnky a délka procesu vymáhání směnek. Nechybí ani výsledky vyplývající z procesu vymáhání a …more
Abstract:
The bachalor thesis deals with the breakdown of bills, detailly with the issue of hedge bill. There is a description of the usage of the blank bill of exchange, which is used by bank during the collateral loans and also the methods of the recovery of the bills. In the practical part of the thesis is analyzed the use of the hedge bill during the loan process,together with the practical description of …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 23. 10. 2012

Thesis defence

  • Date of defence: 29. 10. 2012
  • Supervisor: Ing. Pavel Babka, MBA
  • Reader: Ing. Vladimír Ezr, CSc.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • no one
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Vysoká škola finanční a správní

University of Finance and Administration

Bachelor programme / field:
Economic Policy and Administration / Finance and Financial Services

Theses on a related topic