Bc. Radka HONZAJKOVÁ

Diplomová práce

Kvalita života lidí se zdravotním postižením v domácí péči nad 60 let věku

Quality of life of handicapped people over the age of 60 in home care
Anotace:
Diplomová práce se zabývá výzkumem kvality života lidí se zdravotním postižením v domácí péči nad 60 let věku. Teoretická část řeší problematiku domácí péče v české republice a legislativu týkající se této problematiky. Řeší možnosti a měření kvality život v domácí péči, vysvětluje pojem zdravotní postižení. Přibližuje věkovou hranici vývoje člověka a sociální dopady klientů se zdravotním postižením …více
Abstract:
My diploma thesis deals with a research focused on a quality of a life of people older than 60 years with disabilities living in a home care. The theoretical part is concerned with problems of the home care in the Czech Republic and legislations relating to this issue. It solves possibilities and a measurement of the quality of the life in the home care, explains the concept of a disability. It describes …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 14. 3. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: doc. PhDr. Jiří Škoda, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

HONZAJKOVÁ, Radka. Kvalita života lidí se zdravotním postižením v domácí péči nad 60 let věku. Ústí nad Labem, 2018. diplomová práce (Mgr.). UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM. Pedagogická fakulta

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM, Pedagogická fakulta