Ing. Jakub Ambros

Master's thesis

Model mobility výrobních faktorů ve vybraných zemích EU

Model of production factors mobility in selected EU countries
Anotácia:
Diplomová práce si bere za cíl určit a popsat, jaký vliv má ekonomický vývoj hospodář- ství na mezinárodní migraci obyvatelstva mezi Českou republikou, Slovenskem, Německem a Velkou Británií. V první kapitole je položen teoretický rámec migrace, ze kterého pak bude práce v samotné empirické analýze vycházet. Druhá kapitola přibližuje vývoj migrace ve vybraných evropských zemích v posledních desetiletích …viac
Abstract:
This thesis aims to identify and describe the influence of the economic development of the economy to international migration of population between the Czech Republic, Slovakia, Germany and Great Britain. In the frst chapter is set the theoretical framework of migration, which the thesis itself will be based on in the empirical analysis. The second chapter focuses on the development of migration in …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 3. 1. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 21. 1. 2013
  • Vedúci: Ing. Tomáš Paleta, Ph.D.
  • Oponent: Ing. Daniel Němec, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta