Marcela ŠTĚRBOVÁ

Bakalářská práce

Technologické a mechanické vlastnosti svarového spoje tlustých plechů

Technological and mechanical properties of weld joint of thick plate
Anotace:
Tato bakalářská práce se zabývá technologickými a mechanickými vlastnostmi svarového spoje tlustých plechů na horní komoře vulkanizačního lisu. Původní technologie svařování je nahrazena technologií produktivnější. V experimentální části je provedeno svaření kontrolního vzorku, vypracování WPS, experimentální zkoušky svarového spoje a ekonomické hodnocení původní a navržené technologie svařování.
Abstract:
This thesis deals with the technological and mechanical properties of weld joint of thick plate on the upper Chamber of the vulkanizing press and design a new Welding Technology. The original technology of a Welding Technology is replaced by more productive something technology. The experimental part of this thesis is carried out a Welding control, development of WPS, experimental tests of weld joint …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 28. 6. 2013
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 19. 8. 2013
  • Vedoucí: Doc. Ing. Jan Kalous, CSc.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

ŠTĚRBOVÁ, Marcela. Technologické a mechanické vlastnosti svarového spoje tlustých plechů. Plzeň, 2013. bakalářská práce (Bc.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta strojní

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta strojní