Markéta Klemová

Bachelor's thesis

Pacient s osteoporózou jako účastník v klinické studii

The patient with osteoporosis and his partipation in a clinical trial
Abstract:
Bakalářská práce je zaměřena na pacientky, které jsou zařazeny do klinického hodnocení nového léčivého přípravku na léčbu osteoporózy. Teoretická část se zabývá základním popisem onemocnění a dále problematikou klinického hodnocení. Výzkumná část pak monitoruje konkrétní pacientky, účastnící se klinického hodnocení nového léčiva. Zkoumá jejich důvody, osobní očekávání a přínos, správné pochopení informací …more
Abstract:
This bachelor thesis is focused on the patient, which are included in the climical trial of a new medicinal product for the treatment of osteoporosis. The theoretical part deals with the basic description of the disease and the issue of the trial. Experimental part monitors specific patients participating in the clinical trial of a new drug and examines not only their motivation, and personal expectations …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 7. 5. 2015

Thesis defence

  • Date of defence: 23. 6. 2015
  • Supervisor: PharmDr. Petra Řeháčková

Citation record

The right form of listing the thesis as a source quoted

Klemová, Markéta. Pacient s osteoporózou jako účastník v klinické studii. Pardubice, 2015. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Pardubice. Fakulta zdravotnických studií

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Univerzita Pardubice, Fakulta zdravotnických studií

University of Pardubice

Faculty of Health Studies

Bachelor programme / field:
Nursing / General nurse