Mgr. Jiří Vodička

Diplomová práce

Podpora obnovitelných zdrojů elektřiny

Subsidising Renewable Sources of Electricity
Anotace:
Diplomová práce na téma Podpora obnovitelných zdrojů elektřiny se snaží reagovat na aktuální téma ‒ modernizace státní podpory v Evropské unii a její dopad na vnitrostátní podporu obnovitelných zdrojů. Práce porovnává stav právních úprav před a po modernizaci veřejné podpory a dopad těchto změn na podporu obnovitelných zdrojů. Zaměřuje se také na jednotlivé regulatorní modely, které se nyní používají …více
Abstract:
This diploma thesis with its topic Subsidising renewable energy resources of electricity is aiming to analyse recent developments in the law of state aid within European Union. Not only is this thesis going to assess changes made in the course of modernisation of state aid in European Union and its impact on domestic law but is also going to compare modernised regime of state aid with previous regime …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 29. 6. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 26. 9. 2016
  • Vedoucí: doc. JUDr. Radim Polčák, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Václav Stupka

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Právnická fakulta