Theses 

Podpora obnovitelných zdrojů elektřiny – Mgr. Jiří Vodička

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Zpět na vyhledávání

Mgr. Jiří Vodička

Diplomová práce

Podpora obnovitelných zdrojů elektřiny

Subsidising Renewable Sources of Electricity

Anotace: Diplomová práce na téma Podpora obnovitelných zdrojů elektřiny se snaží reagovat na aktuální téma ‒ modernizace státní podpory v Evropské unii a její dopad na vnitrostátní podporu obnovitelných zdrojů. Práce porovnává stav právních úprav před a po modernizaci veřejné podpory a dopad těchto změn na podporu obnovitelných zdrojů. Zaměřuje se také na jednotlivé regulatorní modely, které se nyní používají pro podporu obnovitelných zdrojů včetně nástrojů jako ochrana investic či daňových zvýhodnění. Dále je analyzován přeshraniční prodej elektřiny vyrobené z obnovitelných zdrojů. Práce se kriticky dívá na působení regulatorních orgánů, které nějakým způsobem zasahují do procesu udělování/odjímání státní podpory. V závěru jsou formulovány doporučení de lege ferenda.

Abstract: This diploma thesis with its topic Subsidising renewable energy resources of electricity is aiming to analyse recent developments in the law of state aid within European Union. Not only is this thesis going to assess changes made in the course of modernisation of state aid in European Union and its impact on domestic law but is also going to compare modernised regime of state aid with previous regime. Another aim of this thesis is to examine each of the regulatory instruments used to subsidise renewable electricity in the Czech Republic including investment protection or tax exemptions. Subsequent chapter is dedicated to assessment of cross border trade with electricity from RES. Last but not least is critical analysis of regulatory bodies which are somehow connected with process of approval/rejection of state aid. In the last chapter of this thesis suggestions de lege ferenda are going to be formulated.

Klíčová slova: Státní podpora, obnovitelné zdroje, ERÚ, ÚOHS, energetika, OZE, Evropská komise, Evropská unie, State Aid, Renewables, Energy Regulator Office, Competition Authority, Energetics, RES, European Commission, European Union

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 26. 9. 2016
  • Vedoucí: doc. JUDr. Radim Polčák, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Václav Stupka

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Právnická fakulta


Nahoru | Aktuální datum a čas: 24. 7. 2019 00:31, 30. (sudý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz