Bc. Veronika Fojtů

Bakalářská práce

Tvorba a analýza portfolia cenných papírů

Design and analysis of securities portfolio
Anotace:
Bakalářská práce „Tvorba a analýza portfolia cenných papírů“ je rozdělená na teoretickou a praktickou část. První část je věnovaná Moderní teorii portfolia, analýze akciových instrumentů a Markowitzově teorii portfolia. Dále se tato část zabývá očekávanou výnosností a konstrukcí efektivní množiny portfolií. V druhé části jsou na základě historických akciových kurzů vytvořena dvě akciová portfolia, …více
Abstract:
The bachelor thesis "Design and analysis of securities portfolio" is divided into the theoretical and practical part. The first part is dedicated to Modern portfolio theory, analysis of equity instruments and Markowitz's portfolio theory. Furthermore, this part deals with the expected profitability and construction of an effective set of portfolios. In the second part, based on historical stock exchange …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 8. 12. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 18. 1. 2018
  • Vedoucí: Ing. Josef Nešleha
  • Oponent: Ing. Peter Mokrička, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta