Ján Ďanovský

Bakalářská práce

Detekcia cyklistov z automobilu pomocou kamery

Cyclist Detection using On-board Camera
Anotace:
Táto bakalárska práca sa zaoberá detekciou cyklistov z automobilu pomocou kamery. Detektor cyklistov je postavený na knižnici OpenCV a na detekciu využíva HOG príznaky. Cieľom práce bolo zoznámiť sa so základmi detekcie objektov v obraze pomocou knižnice OpenCV, implementovať jedno vhodné riešenie a experimentálne ho otestovať.
Abstract:
This bachelor thesis deals with the detection of cyclists from cars using the camera. Cyclists detector is based on the OpenCV library and used to detect HOG features. The goal was to get acquainted with the basics of object detection in image using OpenCV library, implement appropriate solutions and one experimental test it.
 
 
Jazyk práce: slovenština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 29. 4. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 30. 5. 2016
  • Vedoucí: Radovan Fusek
  • Oponent: Roman Mátl

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita Ostrava

VŠB - Technická univerzita Ostrava

Fakulta elektrotechniky a informatiky

Bakalářský studijní program / obor:
Informační a komunikační technologie / Informatika a výpočetní technika

Práce na příbuzné téma