MgA. Božena ENGLEROVÁ

Diplomová práce

Forma preludia v klavírní literatuře ( zaměření na sbírky Dobře temperovaný klavír J. S. Bacha, Preludia F. Chopina a Preludia C. Debussyho)

Form of prelude in piano literature ( centered on collections Well -Tempered Clavier of J. S. Bach, Preludes of F. Chopin and Preludes of C. Debussy)
Anotace:
Práce se zabývá preludiem v klavírní literatuře a jeho vývojem v průběhu času. Zaměřena je především na cyklus preludií F. Chopina a C. Debussyho a rozbory jednotlivých preludií. preludium, F. Chopin, 24 preludií F. Chopina, rozbor preludií F. Chopina, C. Debussy, preludia Clauda Debussyho, rozbor preludií C. Debussyho
Abstract:
The work elaborates preludium in the piano literature and its development in time. It is centred on cycles of preludes from F. Chopin and C. Debussy and analyses of preludes singly. Keywords: preludium, F. Chopin, 24 preludes of F. Chopina, analyse of preludes from F. Chopin, C. Debussy, preludes of C. Debussy, analyse of preludes from C. Debussy
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 16. 8. 2010
Zveřejnit od: 16. 8. 2010

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 25. 8. 2010
  • Vedoucí: Doc. MgA. Eliška Novotná

Citační záznam

Jak správně citovat práci

ENGLEROVÁ, Božena. Forma preludia v klavírní literatuře ( zaměření na sbírky Dobře temperovaný klavír J. S. Bacha, Preludia F. Chopina a Preludia C. Debussyho). Ostrava, 2010. diplomová práce (MgA.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ. Fakulta umění

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 16.8.2010

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 16. 8. 2010 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ, Fakulta umění

OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ

Fakulta umění

Magisterský studijní program / obor:
Hudební umění / Umělecko-pedagogické studium - hudební zaměření, specializace hra na klavír