MgA. Božena ENGLEROVÁ

Master's thesis

Forma preludia v klavírní literatuře ( zaměření na sbírky Dobře temperovaný klavír J. S. Bacha, Preludia F. Chopina a Preludia C. Debussyho)

Form of prelude in piano literature ( centered on collections Well -Tempered Clavier of J. S. Bach, Preludes of F. Chopin and Preludes of C. Debussy)
Abstract:
Práce se zabývá preludiem v klavírní literatuře a jeho vývojem v průběhu času. Zaměřena je především na cyklus preludií F. Chopina a C. Debussyho a rozbory jednotlivých preludií. preludium, F. Chopin, 24 preludií F. Chopina, rozbor preludií F. Chopina, C. Debussy, preludia Clauda Debussyho, rozbor preludií C. Debussyho
Abstract:
The work elaborates preludium in the piano literature and its development in time. It is centred on cycles of preludes from F. Chopin and C. Debussy and analyses of preludes singly. Keywords: preludium, F. Chopin, 24 preludes of F. Chopina, analyse of preludes from F. Chopin, C. Debussy, preludes of C. Debussy, analyse of preludes from C. Debussy
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 16. 8. 2010
Accessible from:: 16. 8. 2010

Thesis defence

  • Date of defence: 25. 8. 2010
  • Supervisor: Doc. MgA. Eliška Novotná

Citation record

The right form of listing the thesis as a source quoted

ENGLEROVÁ, Božena. Forma preludia v klavírní literatuře ( zaměření na sbírky Dobře temperovaný klavír J. S. Bacha, Preludia F. Chopina a Preludia C. Debussyho). Ostrava, 2010. diplomová práce (MgA.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ. Fakulta umění

Full text of thesis

Accessibility: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 16.8.2010

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • Soubory jsou od 16. 8. 2010 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ, Fakulta umění