Theses 

Interaktivní tabule ve výuce fyziky – Tomáš Dvorský

česky | in English | slovensky

/id/d2ro1p/Diplomova_prace_/Diplomova_prace.pdf: Chybná adresa v ISu nebo nemáte oprávnění tuto složku nebo tento soubor číst.
/id/d2ro1p/Diplomova_prace_/: Chybná adresa v ISu nebo nemáte oprávnění tuto složku nebo tento soubor číst.
Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Univerzita Palackého

Přírodovědecká fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Fyzika / Učitelství fyziky pro střední školy - Učitelství výpočetní techniky pro střední školy

Práce na příbuzné téma

Zobrazit popisek
  • Žádné práce na příbuzné téma.

Tomáš Dvorský

Diplomová práce

Interaktivní tabule ve výuce fyziky

Interactive whiteboards in teaching physics

Anotace: Práce seznamuje čtenáře s použitím moderních technologií ? interaktivních tabulí a hlasovacích zařízení ? při výuce fyziky. Kromě popisu a dělení interaktivních tabulí a hla-sovacích zařízení se zabývá představením software tabule InterWrite (hlavně pro hlasovací zařízení) a poskytuje doporučení pro začínající učitele, zejména při tvorbě příprav a testů do hodin fyziky. Součástí práce je i program, který umožní učitelům jednoduchým způsobem generovat testové úlohy k hlasovacím zařízením, zabránit žákům v opisování a zavést tím objektivnější hodnocení jejich práce

Abstract: This diploma thesis introduces the public using a modern technology - Interactive whiteboard and student response pads - in Physics lessons. Except the specification and dividing interactive whiteboards and student response systems is this thesis focused on the usage of InterWrite response software. It provides introduction for young educators, espe-cially at a creation education matters and test-exams for Physics lessons. The part of this thesis is a created application as well. It enables teachers to generate another response test exams as easy as possible, it prohibits students in cribbing and thereby introduce objective classification their work

Jazyk práce: čeština

  • Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 24. 4. 2008

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 9. 10. 2009
  • Vedoucí: Jan Říha
  • Oponent: Lukáš Richterek

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
metadataTheses.xml metadataTheses.xml

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 24. 11. 2017 23:12, 47. (lichý) týden

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz