Martina Táboříková

Bakalářská práce

Analýza albánské komunity, zdržující se na území České republiky, páchající drogovou trestnou činnost v rámci organizované skupiny na území různých států Evropy

Analysis of Albanian community, living on the territory of the Czech Republic, who commit drug crimes within organized groups in teritory of various of Europien countries
Anotace:
Bakalářská práce se zaměřuje na drogově orientované organizované skupiny etnických Albánců, kteří se zdržují na území ČR a páchají trestnou činnost na území různých států Evropy. V práci jsou popsány důležité mezníky albánských dějin, které měly vliv na vznik, vývoj a specializaci organizovaného zločinu v Albánii. Dále jsou zde popsána specifika albánského etnika, která určují způsoby a formy páchání …více
Abstract:
The Bachelor´s thesis is concentrated on drug oriented organized groups of ethnical Albanians who are staying on the territory of the Czech Republic and are commiting criminal activities on the territory of other European countries. The thesis describes important milestones of Albanian history which influenced formation, development and specialization of organized crime in Albania. Also, the specific …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 27. 4. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 5. 6. 2018
  • Vedoucí: Mgr. Pavel Daniš

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Táboříková, Martina. Analýza albánské komunity, zdržující se na území České republiky, páchající drogovou trestnou činnost v rámci organizované skupiny na území různých států Evropy. Praha, 2018. bakalářská práce (Bc.). Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut - AMBIS, a.s.. Vysoká škola regionálního rozvoje Praha

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut - AMBIS, a.s., Vysoká škola regionálního rozvoje Praha

Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut - AMBIS, a.s.

Vysoká škola regionálního rozvoje Praha

Bakalářský studijní program / obor:
Bezpečnostní management v regionech / Bezpečnostní management v regionech