Bc. Štěpánka SKÁLOVÁ

Master's thesis

Každodennost a výchova dětí a mládeže v Protektorátu Čechy a Morava 19391945

The Everyday Life and Upbringing of Children and Youth in the Protectorate of Bohemia and Moravia 1939-1945
Abstract:
Tato diplomová práce se věnuje každodennímu životu a výchově dětí a mládeže během Protektorátu Čechy a Morava, tedy v rozmezí let 1939 a 1945. Zkoumanou skupinou jsou děti od prenatálního věku až po mládež v době jejich rané dospělosti. Za použití současné dostupné literatury, dobových pramenů a výpovědí pamětníků se tak práce pokouší ukázat ucelený obraz toho, jak konkrétní věková skupina žila, jak …more
Abstract:
This master thesis is devoted to everyday life and raising children and youth in The Protectorate of Bohemia and Moravia during the period of 1939 to 1945. The researched group involves chlidren in prenatal age up to youth in their early adulthood. With the use of currently available literature, historical sources and memoirs, this thesis is trying to show the comprehensive picture of how the particular …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 30. 4. 2018
Accessible from:: 31. 12. 2999

Thesis defence

  • Supervisor: Doc. PhDr. Lukáš Novotný, Ph.D.

Citation record

The right form of listing the thesis as a source quoted

SKÁLOVÁ, Štěpánka. Každodennost a výchova dětí a mládeže v Protektorátu Čechy a Morava 19391945. Plzeň, 2018. diplomová práce (Mgr.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta filozofická

Full text of thesis

Accessibility: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta filozofická
Vázaný výtisk práce naleznete v Univerzitní knihovně ZČU, více na http://www.knihovna.zcu.cz/kvalifikacni-prace/