Theses 

Vývoj grafických 3D aplikací s využitím jazyka Java – Bc. Tomáš Netolický

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Univerzita Pardubice

Fakulta elektrotechniky a informatiky

Bakalářský studijní program / obor:
Informační technologie / Informační technologie

Bc. Tomáš Netolický

Bakalářská práce

Vývoj grafických 3D aplikací s využitím jazyka Java

Development of 3D applications using Java

Anotace: Cílem práce je přiblížení tvorby 3D grafických aplikací s využitím knihovny Java 3D API. V teoretické části práce jsou popsány základní pojmy a způsoby tvorby grafických 3D aplikací, v rámci praktické části jsou implementovány ukázkové příklady s ohledem na možné využití práce při výuce počítačové grafiky. Součástí práce je multimediální výukový materiál, seznamující uživatele s používáním knihovny Java 3D API.

Abstract: The goal of this Bachelor's thesis is to describe the development of 3D applications using Java 3D API. Theoretical part of thesis describes basic terms and concepts of developing 3D applications. Practical part of thesis contains demonstration source codes with possible consideration for usage within the education of graphical courses. Along with practical part of the thesis is educational material which is elucidating the reader with usage of Java 3D API.

Klíčová slova: Java 3D API, 3D aplikace, počítačová grafika

Jazyk práce: čeština

  • Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 11. 5. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 10. 6. 2015
  • Vedoucí: Ing. Petr Veselý

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
https://portal.upce.cz/StagPortletsJSR168/CleanUrl?urlid=prohlizeni-prace-detail&praceIdno=28108 Odkaz na soubor do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Pardubice, Fakulta elektrotechniky a informatiky

Jak správně citovat práci

Netolický, Tomáš. Vývoj grafických 3D aplikací s využitím jazyka Java. Pardubice, 2015. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Pardubice. Fakulta elektrotechniky a informatiky

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 23. 3. 2019 22:19, 12. (sudý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz