Ing. Martin KOLÁŘ

Diplomová práce

Modulární redakční systém pro střední školy

Content Management System for High School
Anotace:
V dnešní době, kdy díky Internetu lze získat mnoho informací z nejrůznějších oblastí, je žádoucí, aby prezentované informace dokázalo editovat stalé širší spektrum uživatelů. Donedávna prováděli tuto činnost pouze specializovaní lidé {--} administrátoři. Publikační, chcete-li redakční systém zjednodušuje práci při publikaci informací tak, aby tuto činnost mohl provádět kdokoliv, tedy i personál neznalý …více
Abstract:
Nowadays, when we can obtain a lot of information from different fields, thanks to the Internet, it's desirable to make the presented information editable by wider spectrum of users. Until recently this operations was made only by specialized people {--} administrators. Publication, or content management system, if you want, makes the work with publishing of information easier, so this type of work …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 28. 5. 2007
Identifikátor: 6419

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 26. 6. 2007
  • Vedoucí: doc. Mgr. Milan Adámek, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

KOLÁŘ, Martin. Modulární redakční systém pro střední školy. Zlín, 2007. diplomová práce (Ing.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta aplikované informatiky

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci pouze na univerzitě až od 26. 05. 2012

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta aplikované informatiky
Plný text práce je k dispozici v elektronické podobě.

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Fakulta aplikované informatiky

Magisterský studijní program / obor:
Inženýrská informatika / Informační technologie