Bc. Jiří Forman

Master's thesis

Implementace projektové metodiky s využítím PRINCE2 v prostředí IT organizace

Implementation of project methodology using PRINCE2 in IT organization environment
Abstract:
Práce srovnává dostupné projektové standardy a metodiky a následně vyhodnocuje vhodnost využití metodik pro řízení projektů v konkrétním firemním prostředí se zaměřením na využití PRINCE2. V poslední části práce jsou navrženy změny s cílem úpravy stávající metodiky na metodiku kompatibilní s PRICE2.
Abstract:
Aim of this work is comparison of project managemnet standards and methodologies. These methodologies are compared on specific project in real business environment. Final part of this thesis describes necessary changes that has to be done in order to improve current methodology to PRINCE2 methodology.
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 26. 5. 2014

Thesis defence

  • Date of defence: 26. 6. 2014
  • Supervisor: Tomáš Říha
  • Reader: doc. Ing. RNDr. Barbora Bühnová, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Fakulta informatiky