Bc. Kristýna Jelínková

Diplomová práce

SWOT analýza vybrané destinace CR

SWOT analysis of chosen Tourism Destination
Anotace:
Abstrakt Tématem této diplomové práce je SWOT analýza vybrané destinace CR. Zkoumanou lokalitou bylo zvoleno město Klášterec nad Ohří. Cílem práce je identifikovat silné a slabé stránky destinace, dále pak také její příležitosti a hrozby. Práce je rozdělena do dvou částí. První část je věnována uvedení do problematiky cestovního ruchu a destinací. Dále je tato část věnována popsání, využití a principům …více
Abstract:
Abstract The topic of this thesis is the SWOT analysis of chosen tourist destination. As the examined locality was chosen town Klášterec nad Ohří. The aim is to identify the strengths and weaknesses of the destination, then also its opportunities and threats. The thesis is divided in two parts. The first part is devoted to the introduction to tourism and destinations. In addition, this part is devoted …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 18. 4. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 6. 6. 2013
  • Vedoucí: Ing. Alena Pilná
  • Oponent: Mgr. Michal Tomčík, PhD.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní

Vysoká škola finanční a správní

Magisterský studijní program / obor:
Ekonomika a management / Marketingová komunikace