Bc. Adéla Hamplová

Diplomová práce

Povaha zpětné vazby poskytované učitelem žákům ve výuce anglického jazyka na 2. stupni ZŠ.

The nature of feedback provided by teachers to students in English lessons in lower-secondary schools
Anotace:
Diplomová práce „Povaha zpětné vazby poskytované učitelem žákům ve výuce anglického jazyka na 2. stupni ZŠ“ se zabývá chybami žáků ve vyučování a zpětnou vazbou, kterou učitel v reakci na chybné repliky žáků poskytuje. Teoretická část pojednává o zpětné vazbě, hodnocení, žákovských replikách a dále i o chybách ve výuce, které představují stěžejní téma této práce. Empirická část popisuje výzkumné šetření …více
Abstract:
The diploma thesis “The nature of feedback provided by teachers to students in English lessons in lower-secondary schools“ deals with pupils’ errors in lessons and teacher’s feedback that he or she provides in response to erroneous answers of pupils. The theoretical part explains topics like feedback, assessment, pupils’ responses as well as errors in lessons, which are the key topic of this piece …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 21. 4. 2021

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 22. 6. 2021
  • Vedoucí: doc. Mgr. Petr Najvar, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Veronika Najvarová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta