Theses 

Zpracování XML v Oracle - případová studie – Bc. Martin Kačer

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS

Magisterský studijní program / obor:
Ekonomika a management / Informační technologie a management

Práce na příbuzné téma

Zobrazit popisek

Bc. Martin Kačer

Diplomová práce

Zpracování XML v Oracle - případová studie

XML Processing in Oracle - A Case Study

Anotace: Tématem této práce je využití databáze Oracle jako prostředku pro zpracování dat v XML formátu. V teoretické části je představena tzv. Oracle XML DB a dále jsou podrobně rozpracovány možnosti dostupných variant uložení XML v relační databázi Oracle. Jako reálná implementace XML byl použit jazyk XBRL, který představuje mezinárodní standard pro elektronickou výměnu obchodních a finančních informací. Kromě samotné prezentace XBRL jazyka je vysvětlena jeho vazba na XML standardy (XLink, XPointer). Praktická část této práce demonstruje způsob zpracování XBRL dat pomocí XBRL doplňku Oracle XML DB na modelovém příkladu. Cílem bylo ověřit použitelnost tohoto softwaru jako konceptu řešení. Výstupem je základní postup a fragmenty programového vybavení, na základě kterého je možné navrhnout architekturu konkrétního systému.

Abstract: This dissertation deals with an Oracle database as a means for data processingin XML format. The theoretical part presents the Oracle XML DB andfurther elaborates on the options for storing XML in a relationaldatabase Oracle. As real example of XML implementation was used XBRLlanguage which is an international standard for the electronicexchange of business and financial information. Apart from the basic informationabout the XBRL language, its binding to XML standards (XLink, XPointer) is also explained. The practical part of this paper demonstratesmethods of processing XBRL data using the XBRL extension to Oracle XMLDB. The aim was to verify the applicability of this software as a solution concept. The conclusion is a basic procedure and fragments of software based on which it is possible to design the architecture of a particular system.

Klíčová slova: XML, Oracle XML DB, SQL/XML, XQuery, XLink, XBRL

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 31. 5. 2013
  • Vedoucí: Ing. Michal Valenta, Ph.D.
  • Oponent: Ing. Ivan Halaška

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 25. 3. 2019 06:53, 13. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz