Janina Matlochová

Bachelor's thesis

Obezita ženy a její vliv na plodnost ženy,těhotenství porod a vývoj plodu

Effects of maternal obesity on fertility, pregnancy, childbirth and fetal development
Abstract:
Obezita je celosvětové onemocnění, kterým v současné době trpí 50 % dospělé evropské populace. Nežádoucí rizika sebou nese obezita u žen, které jsou těhotné. Navíc těhotenství těchto žen je považováno za rizikové. Cílem bakalářské práce je zjistit, zda má obezita vliv na plodnost ženy, těhotenství a vývoj dítěte. Ke zjištění stanoveného cíle byla zvolena metoda přehledové studie. Bylo zjištěno, že …more
Abstract:
Obesity is a worldwide disease that currently affects 50% of the adult population in Europe. Obesity carries adverse risks for women who are pregnant. In addition, pregnancy in these women is considered risky. The aim of this bachelor thesis is to investigate whether obesity affects a woman's fertility, pregnancy and child development. To find out the stated objective, a survey study method was chosen …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 21. 7. 2022

Thesis defence

  • Date of defence: 16. 8. 2022
  • Supervisor: PhDr. Mgr. Daniela Nedvědová, Ph.D.
  • Reader: Mgr. Gabriela Světnická

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Slezská univerzita v Opavě, Fakulta veřejných politik v Opavě

Silesian University in Opava

Faculty of Public Policies in Opava

Bachelor programme / field:
Nursing / General Nursing Studies

Theses on a related topic