Janina Matlochová

Bakalářská práce

Obezita ženy a její vliv na plodnost ženy,těhotenství porod a vývoj plodu

Effects of maternal obesity on fertility, pregnancy, childbirth and fetal development
Anotace:
Obezita je celosvětové onemocnění, kterým v současné době trpí 50 % dospělé evropské populace. Nežádoucí rizika sebou nese obezita u žen, které jsou těhotné. Navíc těhotenství těchto žen je považováno za rizikové. Cílem bakalářské práce je zjistit, zda má obezita vliv na plodnost ženy, těhotenství a vývoj dítěte. Ke zjištění stanoveného cíle byla zvolena metoda přehledové studie. Bylo zjištěno, že …více
Abstract:
Obesity is a worldwide disease that currently affects 50% of the adult population in Europe. Obesity carries adverse risks for women who are pregnant. In addition, pregnancy in these women is considered risky. The aim of this bachelor thesis is to investigate whether obesity affects a woman's fertility, pregnancy and child development. To find out the stated objective, a survey study method was chosen …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 21. 7. 2022
Identifikátor: https://is.slu.cz/th/q7k0g/

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 16. 8. 2022
  • Vedoucí: PhDr. Mgr. Daniela Nedvědová, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Gabriela Světnická

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Slezská univerzita v Opavě, Fakulta veřejných politik v Opavě

Slezská univerzita v Opavě

Fakulta veřejných politik v Opavě

Bakalářský studijní program / obor:
Ošetřovatelství / Všeobecná sestra

Práce na příbuzné téma