Bc. Jiří Pleva

Bakalářská práce

Vliv vykrývání malé pánve u žen na snížení dávky na gonády

Effect of small pelvic coverings in women on dose reduction on gonads
Anotace:
Tato bakalářská práce se zaobírá vlivem vykrývání malé pánve na snížení dávky na gonády u žen. Teoretická část je věnována ionizujícímu záření, jeho účinkům a radiační ochraně, dále se pak zabývá principem funkce expoziční automatiky a DAP metrem. Na závěr je stručně popsána základní anatomie malé pánve. Praktická část je tvořena výsledky provedeného měření s krytím a bez něj, a jejich následným vyhodnocením …více
Abstract:
This bachelor thesis deals with effect of small pelvic coverings in women on dose reduction on gonads. The theoretical part is devoted to ionizing radiation, his effects and radiation protection, furthermore it deals with the functional principe of the automatic exposure control and DAP meter. Finally is described basic anatomy of the small pelvis. The practical part is formed by results of the measurement …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 16. 4. 2020

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 20. 5. 2020
  • Vedoucí: Petr Vítek

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Lékařská fakulta

Masarykova univerzita

Lékařská fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Specializace ve zdravotnictví / Radiologický asistent

Práce na příbuzné téma