Ing. Jiří NOVÁČEK

Disertační práce

NUMERICKY STABILNÍ ESTIMACE STAVU ELEKTRICKÝCH SÍTÍ S VYUŽITÍM FÁZOROVÝCH MĚŘENÍ

NUMERICALLY STABLE POWER SYSTEM STATE ESTIMATION USING PHASOR MEASUREMENTS
Anotace:
Energetice, jako technickému vědnímu oboru, je díky neustále se zvyšujícím požadavkům na dodávku elektrické energie a na spolehlivost jejích dodávek věnována stále velká pozornost. Pro zajištění požadované kvality dodávek energie je jak v monitorovacím, tak v řídicím systému poskytováno velké množství propracovaných systémových funkcionalit, které ke své funkci využívají model sítě a příslušná data …více
Abstract:
Power engineering as a technical scientific discipline still attracts due to the constantly increasing demands on electricity supply and reliability of its supply a significant attention. To ensure the required quality it is provided both in the monitoring and in the control system a large number of sophisticated system functionalities that use the network model and the relevant data for their function …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 1. 11. 2014
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

Citační záznam

Jak správně citovat práci

NOVÁČEK, Jiří. NUMERICKY STABILNÍ ESTIMACE STAVU ELEKTRICKÝCH SÍTÍ S VYUŽITÍM FÁZOROVÝCH MĚŘENÍ. Plzeň, 2014. disertační práce (Ph.D.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta aplikovaných věd

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta aplikovaných věd
Vázaný výtisk práce naleznete v Univerzitní knihovně ZČU, více na http://www.knihovna.zcu.cz/kvalifikacni-prace/

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

Fakulta aplikovaných věd

Doktorský studijní program / obor:
Aplikované vědy a informatika / Kybernetika

Práce na příbuzné téma