Bc. Hana Plzáková

Diplomová práce

Návrh na zlepšení obchodní strategie dopravní firmy

Proposal for strategy improvement of a transportation company
Anotace:
Předmětem této diplomové práce je analýza současné obchodní strategie konkrétní dopravní firmy, ve které je potřeba provést optimalizaci, která by vedla ke zlepšení obchodní strategie teto firmy. Diplomová práce se skládá ze tří částí, teoretické, analytické a praktické. Zahrnuje teoretická východiska, legislativní rámec, analýzu společnosti, SWOT analýzu a finanční analýzu. V analytické části shrnuji …více
Abstract:
Substance of this thesis is an analyze of current business strategy of a transportation company which needs an improvement of the strategy. It comprises three parts, theoretical, analytical and practical. It covers theoretical components, legislation rules, analysis of the company, SWOT and financial analysis. It also includes recommendations and suggested directions of how to reach the determined …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 4. 2019

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 15. 6. 2019
  • Vedoucí: doc. Ing. Endre Tóth, DrSc.
  • Oponent: Ing. Patricia Jakešová

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní