Bc. Veronika Holcová

Bakalářská práce

Případová studie Íránu jako možného dodavatele zemního plynu do Evropské unie v kontextu energetické bezpečnosti

The case study of Iran as a potential gas supplier to the European Union in the context of energy security
Anotace:
Bakalářská práce se zabývá vztahem Íránu a Evropské unie v oblasti obchodu se zemním plynem po uvolnění sankcí na íránský energetický průmysl. Cílem je zhodnotit schopnost Íránu začlenit se do světového trhu se zemním plynem a být spolehlivým dodavatelem pro Evropskou unii. Írán byl zkoumán z hlediska svých zásob a producentských schopností a také možnosti napojení se na některý z nově vytvořených …více
Abstract:
This thesis is focused on the relationship of Iran and European Union in the field of natural gas trade after lifting of sanctions on Iran´s energy industry. The aim is to evaluate the ability of Iran to integrate into world market with natural gas and be a reliable supplier for the European Union.Iran was examined in terms of its reserves, producing ability and also in term of its option to connect …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 5. 1. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 23. 1. 2017
  • Vedoucí: Mgr. Tomáš Šmíd, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Miroslava Pavlíková

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií