Bc. Markéta Pícková

Bachelor's thesis

Analýza žlučových kyselin v myších vzorcích pomocí HPLC

High-pressure liquid chromatography analysis of bile acids in mouse samples
Anotácia:
Stanovení žlučových kyselin může sloužit jako ukazatel jaterního poškození či funkčnosti jater. Cílem této práce je optimalizace detekce žlučových kyselin s fluorescenčním značením, pomocí HPLC. Konečná metoda bude využívána pro analýzu žlučových kyselin ve vzorcích myšího séra, jaterního extraktu a žluči, jako sekundární fenotypizační screening pro International Mouse Phenotyping Consortium (IMPC …viac
Abstract:
The analysis of bile acids can be used as a marker of liver damage or liver function.The aim of this work is optimization of bile acid detection with fluorescent labelling and detection on HPLC. Finalized method will be used for bile acids analysis in mouse serum, liver extract and bile as a secondary phonotyping screening for International Mouse Phenotyping Consortium (IMPC).
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 4. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 17. 6. 2015
  • Vedúci: RNDr. Karel Chalupský, Ph.D.
  • Oponent: RNDr. Ludmila Malášková

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Lékařská fakulta

Masaryk University

Faculty of Medicine

Bachelor programme / odbor:
Specializations in Health Science / Laboratory Assistant