Mgr. Petr Vašák

Diplomová práce

Opravné prostředky ve správním řízení.

Remedial Measures in Administrative Procedure
Anotace:
Cílem této diplomové práce je shrnout a popsat soubor právních institutů opravných prostředků, které jsou uplatnitelné subjekty správně-právních vztahů. Zákonné ukotvení těchto procesních nástrojů je obsaženo v zákoně č. 500/2004 Sb., správního řádu, ve znění pozdějších předpisů. Tento právní předpis obsahuje řadu opravných prostředků, z nichž každý má své rozdílné uplatnění.Odlišují se od sebe zejména …více
Abstract:
The aim of this diploma thesis is to summarize and describe institutes of legal remedies, available to subjects participating in administrative relations. The legal basis of these procedural instruments can be found in Act No. 500/2004 Coll., on Administrative Procedure as amended. This legal enactment includes several remedies, each specifically used in certain situations, especially defined by the …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 3. 2012

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 9. 5. 2012
  • Vedoucí: JUDr. Stanislav Sedláček, Ph.D.
  • Oponent: JUDr. Alena Kliková, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Právnická fakulta

Masarykova univerzita

Právnická fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Právo a právní věda / Právo