Vincent Vilčko

Master's thesis

Možnosti využitia sociálnych sietí v Public Relations

Využití sociálních sítí v Public Relation
Abstract:
Tato diplomová práce se zaměřuje na analyzování situace na poli veřejných a byznys sociálních sítí ve světě i v České Republice. Představuje vybrané druhy softwaru určeného k implementaci ve firemním prostředí a následné zpracování relevantních dat získaných z těchto sítí. Ve druhé části se zaměřuje na oblast Public Relations v prostředí místních firem, zjišťuje možnosti ohodnocení přínosu odvětví …more
Abstract:
This thesis aims to analyze the situation on the field of public business and social networks in the world and Czech Republic. It represents the types of software designed for implementation in a business environment and subsequent processing of the relevant data obtained from these networks. The second part focuses on the area of the Public Relations in the local business environment, identifying …more
Abstract:
Táto diplomová práca sa zameriava na analyzovanie situácie na poli verejných a biznis sociálnych sietí vo svete i v Českej Republike. Predstavuje vybrané druhy softwaru určeného na implementáciu vo firemnom prostredí a následné spracovanie relevantných dát získaných z týchto sietí. V druhej časti sa sústreďuje na oblasť Public Relations v prostredí miestnych firiem, zisťuje možnosti ohodnotenia prínosu …more
 
 
Language used: Slovak
Date on which the thesis was submitted / produced: 22. 9. 2010

Thesis defence

  • Date of defence: 9. 6. 2011
  • Supervisor: Zdeněk Molnár
  • Reader: Jiří Svoboda

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/26396