Lukáš Staněk

Bakalářská práce

Komparace nástrojů marketingové komunikace firmy XYZ s.r.o. s nástroji využívanými firmou Baťa a.s. do roku 1945

Comparison of the Marketing Communication Tools Used by Company XYZ s.r.o. with Tools Used by Baťa a.s. Company until 1945
Anotace:
Cílem této bakalářské práce je komparace nástroj? marketingové komunikace vybrané firmy, která se zabývá prodejem a distribucí kancelářských potřeb v České republice. Teoretická část se zabývá teorií marketingu, marketingové komunikace a jejími nástroji. V praktické části je prezentována marketingová komunikace ve firmě Baťa a.s. do roku 1945, marketingová komunikace vybrané firmy a jejich komparace …více
Abstract:
The subject of this Bachelor thesis is comparison of the marketing communication tools used by chosen company, which sells and distributes office supplies in Czech Republic. The thesis is divided info two main parts. The theoretical part deals with the theories of marketing, marketing communication and its tools. In the practical part is presented marketing communication used in Baťa a.s. Company until …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 16. 5. 2014
Zveřejnit od: 16. 5. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Ing. Mgr. Gabriela Končitíková

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Staněk, Lukáš. Komparace nástrojů marketingové komunikace firmy XYZ s.r.o. s nástroji využívanými firmou Baťa a.s. do roku 1945. Zlín, 2014. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta managementu a ekonomiky

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 16.5.2014

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 16. 5. 2014 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta managementu a ekonomiky
Plny text prace je k dispozici v elektronicke podobe